رکورد تولید روزانه شمش تختال در فولاد خوزستان ارتقا یافت

تلاشگران فولاد خوزستان توانستند رکورد تولید روزانه شمش تختال را ارتقا دهند. به گزارش” آوای صنعت ”، محمد مهدی شریف‌ شاذیله

بیشتر بخوانید