افتتاح واحد پروفیل شرکت گسترش صنایع قائن با تسهيلات بانك صنعت و معدن

واحد پروفیل شرکت گسترش صنایع قائن در شهرک صنعتی قائن كه توسط بانك صنعت و معدن تأمين مالي شده است

بیشتر بخوانید

وزیر صمت در خراسان جنوبی؛افتتاح واحد پروفیل شرکت گسترش صنایع قائن

در سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت به استان خراسان جنوبی، واحد پروفیل شرکت گسترش صنایع قائن در شهرک صنعتی

بیشتر بخوانید