رئیس گروه بهره‌برداری از سدهای کشور:
وضعیت نرخ رسوب‌گذاری سالانه سدها در ایران قابل قبول است

رئیس گروه بهره‌برداری از سدهای کشور درباره وضعیت رسوب‌گذاری سدها گفت: نرخ رسوب‌گذاری سالانه سدها در ایران در مقایسه با

بیشتر بخوانید