انشعاب‌های غیرمجاز برق در مسگرآباد تهران ساماندهی شد

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، از شناسایی و جمع‌آوری انشعاب‌های غیرمجاز برق محله مسگرآباد تهران طی مانور ضربتی

بیشتر بخوانید