مدیرعامل ایرالکو: در سال جهش تولید، ایرالکو ظرفیت تولیدی خود را افزایش خواهد داد

23 اردیبهشت ماه در تاریخ صنعت آلومینیوم کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. در این روز اولین شمش آلومینیوم خاورمیانه

بیشتر بخوانید