آلومینیوم بیشترین رشد تولید 5 محصول بخش معدن تا پایان مهرماه ۱۴۰۰

بر اساس این گزارش، از بین ۱۰ محصول منتخب بخش معدن و صنایع معدنی، پنج محصول رشد و پنج محصول

بیشتر بخوانید