معاون بانک ایران زمین:مشتری، محور بانکداری دیجیتال است

شرکت پدیسار انفورماتیک در راستای معرفی محصول زیست بوم ارتباط با مشتریان خود به نام “پدیکال” ، به شرکت‌های پرداخت،

بیشتر بخوانید