رئیس بانک مرکزی:سفته بازی در بازار ارز نمی‌تواند پایدار باشد

رئیس کل بانک مرکزی با تأکید براینکه تغییر خاصی در متغییرهای کلیدی بازار ارز رخ نداده است، گفت: بانک مرکزی

بیشتر بخوانید