بانک مرکزی اعلام کرد ؛
ثبت اطلاعات اظهارنامه های صادراتی در سامانه جامع تجارت تمدید شد

مهلت ثبت اطلاعات اظهار نامه های صادراتی مربوط به کشور های عراق و افغانستان در سامانه جامع تجارت تمدید شد.

بیشتر بخوانید

دکتر جهانگیری تاکید کرد :
تلاش خواهیم کرد با راهکار‌های اقتصادی از قدرت خرید مردم حمایت کنیم

معاون اول رییس جمهور با اشاره به حساسیت و اهمیت جلسات ستاد تنظیم بازار، اظهار داشت: همه دستگاه‌ها باید از

بیشتر بخوانید

روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد :
تمدید مهلت ثبت اطلاعات اظهار نامه های صادراتی مربوط به کشورهای عراق و افغانستان در سامانه جامع تجارت

تمدید مهلت ثبت اطلاعات اظهار نامه های صادراتی  مربوط به کشور های عراق و افغانستان در سامانه جامع تجارت به

بیشتر بخوانید