معاون ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی:
کنکور با ساماندهی جدید سال ۱۴۰۰ به صورت پایلوت عملیاتی می‌شود

معاون خط مشی گذاری و راهبری اجرای ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: سیاست های ساماندهی کنکور

بیشتر بخوانید