دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی
کاهش ۸۰ درصدی پروازهای داخلی و زیان ۳۰۰۰ میلیاردی ایرلاین‌ها

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی از کاهش بیش از ۸۰ درصدی پروازهای داخلی و سفرهای هوایی مردم در این ایام خبر

بیشتر بخوانید