وزیر نفت در چهارمین همایش مسئولیت اجتماعی:درهای صنعت نفت باید روی دانشجویان و استادان علوم اجتماعی باز باشد

وزیر نفت گفت: درهای صنعت نفت باید روی جامعه‌شناسان، استادان دانشگاه و دانشجویان علوم اجتماعی در بخش مسئولیت اجتماعی باز

بیشتر بخوانید