تولید بیش از ۱.۲ میلیون تن کنسانتره زغالسنگ در ۹ ماهه ۹۹

آمار عملکرد ۹ ماهه امسال گویای تولید یک میلیون و ۲۲۴ هزار تن کنسانتره زغالسنگ است که در مقایسه دوره

بیشتر بخوانید