افتتاح سه مجتمع آبرسانی به 12 روستا در استان لرستان درحضور معاون آب و آبفای وزارت نيرو

همزمان با سفر معاون آب و آبفاي وزارت نيرو به استان لرستان، سه مجتمع آبرساني از سد ايوشان به ۱۲

بیشتر بخوانید