محصولات پتروشیمی خوزستان جایگزین محصولات مشابه وارداتی شد

مدیرعامل شرکت پتروشیمی خوزستان گفت: با اتکا به تولید داخلی و اعتماد به نیروهای متخصص، توانسته‌ایم محصولات پتروشیمی خوزستان را

بیشتر بخوانید