با همت متخصّصان شرکت ملی حفاری
بازسازی و ایمن سازی بخش های فلزی دستگاه حفاری 81 فتح

رئیس اداره سازندگی مدیریت عملیات حفاری خشکی _ یک شرکت ملی حفاری ایران گفت: با تلاش و همت متخصصان این

بیشتر بخوانید