امشب؛ واریز سهمیه بنزین آذر و جبرانی

سهمیه بنزین دارندگان وسایل نقلیه به همراه سهمیه جبرانی ناشی از حمله سایبری به سامانه هوشمند سوخت، امشب در کارت‌های

بیشتر بخوانید