مدیرعامل توزیع نیروی برق تهران بزرگ: افزایش 30 درصدی سرقت کابل‌های برق تهران نسبت به سال گذشته

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با اشاره به اینکه تا پایان سال کابل‌های خودنگهدار جایگزین سیم‌های مسی فشار

بیشتر بخوانید

مدیرعامل توزیع برق تهران‌ بزرگ خبر داد:قبوض کاغذی برق پایتخت‌نشینان از ابتدای مهرماه حذف می‌شود

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با تاکید بر اینکه از ابتدای مهرماه امسال قبوض کاغذی برق جمع‌آوری و

بیشتر بخوانید