مهندس نشان زاده:کرونا تاثیری در تولید پتروشیمی اروند نداشت

مدیرعامل پتروشیمی اروند گفت: با وجود شیوع کرونا اما با برنامه‌ریز‌ی‌های انجام شده تولید فروردین امسال در مقایسه با فروردین

بیشتر بخوانید