مهدی تقوی:حذف چهار صفر بدون کنترل تورم کارآمد نیست

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، موفقیت طرح حذف چهار صفر از پول ملی را مستلزم مهار تورم در شرایط

بیشتر بخوانید