سرمایه گذاری در بخش معادن چهره کردستان را تغییر می دهد

معاون رئیس جمهور گفت: سرمایه گذاری در معادن استان می تواند چهره کردستان را تغییر دهد. به گزارش” آوای صنعت ”،

بیشتر بخوانید