عضو انجمن فولاد اعلام کرد؛
تحریم، مانع افزایش صادرات فولاد به سوریه شد

عضو انجمن فولاد گفت: تحریم مانع افزایش صادرات فولاد به سوریه شده و دولت این کشور محدودیتی اعمال نکرده است

بیشتر بخوانید

علیزاد شهیر خبر داد؛
ایجاد 1000 فرصت شغلی با اجرای طرح های توسعه فولاد بناب

مدیرعامل مجتمع فولاد صنعت بناب اعلام کرد: با اجرای طرح‌های توسعه ای این مجتمع، حداقل یک هزار فرصت شغلی در

بیشتر بخوانید