مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران :
از زمستان ۹۷ تاکنون هر فصل یک کشف داشتیم/ تکمیل عملیات حفاری ۱۵ حلقه چاه اکتشافی

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران اظهار کرد: در طی سه سال گذشته در مجموع عملیات حفاری ۱۵ حلقه چاه

بیشتر بخوانید