روح اله خدارحمی: کمک به توسعه کشت گلخانه ای اولویت پرداخت تسهیلات در بانک کشاورزی است

مدیرعامل بانک کشاورزی گفت: طرح های سرمایه گذاری در تحول بخش کشاورزی کشور تأثیرگذارند و انتظار می رود با برنامه

بیشتر بخوانید