توسعه پتروشیمی راه نجات اقتصاد کشور است

عضو کمیسیون انرژی مجلس صنعت پتروشیمی را سردمدار توسعه صادرات غیرنفتی برشمرد و تاکید کرد: توسعه این صنعت هم‌اکنون و

بیشتر بخوانید