معاون گردشگری از تدوین تقویم رویدادهای گردشگری کشور خبر داد

معاون گردشگری میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: یکسال گذشته تقویم رویدادهای گردشگری در چهار سطح شهرستانی، استانی، ملی

بیشتر بخوانید