فعال سازی ۳۰ معدن غیرفعال در آذربایجان غربی به مدار تولید

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی گفت: با همکاری کارگروه طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک

بیشتر بخوانید