افزایش 5 درصدی تولید سنگ آهن کنسانتره شرکت های بزرگ درهشت ماه 99

میزان تولید کنسانتره آهن شرکت های بزرگ سنگ آهن طی 8 ماهه 99، حدود 5 درصد رشد یافت. به گزارش”

بیشتر بخوانید