درهمایش توسعه فعالیت های اکتشافی تفاهم نامه همکاری ایمیدرو و سازمان فضایی ایران امضا شد

در حاشیه همایش توسعه فعالیت های اکتشافی ایران تفاهم نامه همکاری میان میان ایمیدرو و سازمان فضایی ایران با حضور

بیشتر بخوانید