مدیرعامل شرکت متن خبر داد:
آغاز عملیات توسعه فاز دوم میدان یاران

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت از آغاز عملیات توسعه فاز دوم میدان یاران ظرف یک ماه آینده خبر داد.

بیشتر بخوانید