مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران:صنعت گاز؛ انقلابی ترین صنعت و مصداق توسعه عدالت اجتماعی در کشور

صنعت گاز انقلابی ترین صنعت و مصداق توسعه عدالت اجتماعی در کشور است. به گزارش آژانس رویدادهای مهم صنعت ”

بیشتر بخوانید