محقق شدن تامین ریل متروی ملی با داخلی سازی/نگاه مسئولین به ذوب آهن اصفهان برای تامین ریل مترو ملی

مهدی جمالی‌نژاد معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به

بیشتر بخوانید