افتتاح شرکت های حمل و نقل باربری در شرکت صنعت فولاد شادگان

همزمان با دهه مبارک فجر و به همت شرکت چند وجهی فولاد لجستیک، دفتر انجمن صنفی شرکت های حمل و

بیشتر بخوانید