در نشست هم‌اندیشی «بررسی چالش‌های صنعت فین‌تک»؛توسعه اقتصاد هوشمند در دستان فین‌تک‌ها

عبدالهی بار اصلی توسعه اقتصاد هوشمند را بر عهده فین‌تک‌ها دانست و گفت: اگر تا پیش از این نهادهای حاکمیتی

بیشتر بخوانید