نماینده مردم اراک :بانک کشاورزی در اجرای طرح توسعه اشتغال روستایی موفق بود

نماینده مردم  اراک در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد:بانک کشاورزی در اجرای طرح توسعه اشتغال روستایی موفق بود نماینده مردم

بیشتر بخوانید