اولین مجوز گردشگری معدنی کشور صادر شد

بعد از گذشت هفت ماه از صدور اولین مجوز گردشگری معدنی کشور، نخستین تور گردشگری معدنی به میزبانی مجتمع سرب

بیشتر بخوانید