بهره‌برداری اولین واحد نیروگاهی کلاس F ایران در سال جاری

مجری طرح های نیروگاهی سیکل ترکیبی شرکت تولید نیروی برق حرارتی از بهره‌برداری از اولین واحد نیروگاهی کلاس F ایران

بیشتر بخوانید