یک بانوی تعاونگر رئیس مجتمع ابوالفتوح رازی واحد یادگار امام(ره) شهرری شد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام(ره) شهرری  طی حکمی تهمینه دانیالی مشاور اتاق تعاون ایران در امور بانوان را

بیشتر بخوانید