مدیرعامل راه آهن:پیشرفت فیزیکی پروژه ۴ خطه تهران – پیشوا به ۷۹ درصد رسیده است

مدیرعامل راه‌آهن گفت: پیشرفت فیزیکی پروژه چهار خطه تهران – پیشوا هم اکنون به بیش از ۷۹ درصد رسیده و

بیشتر بخوانید