تهران و باکو بر گسترش همکاری های حمل ونقل ریلی تأکید کردند

در دیدار سعید رسولی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران با مقامات جمهوری آذربایجان،

بیشتر بخوانید