تندیس واحد نمونه استاندارد به ذوب آهن اصفهان رسید

ذوب‌آهن اصفهان ، که طی سال های گذشته همواره به عنوان واحد نمونه استانی و کشوری در استاندارد معرفی شده

بیشتر بخوانید