بانک صادرات تندیس رضایتمندی مشتری گرفت

سومین همایش ملی «نقش مدیران اقتصادی در پیشبرد اقتصاد مقاومتی و جهش تولید» تحت عنوان اجلاس سراسری رضایتمندی مشتری، دوشنبه

بیشتر بخوانید