معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت:
تمسخر کارکنان صنعت نفت ازسوی رسانه ملی مایه تأسف و تعجب است

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزیر نفت، اعداد و ارقام منتشرشده به‌عنوان میانگین حقوق و دستمزد کارکنان رسمی صنعت

بیشتر بخوانید