معاون تولید شرکت ملی نفت ایران:
بهره‌برداری از تلمبه‌خانه‌ غرب کارون تا پایان آذرماه به اروندان سپرده می‌شود

معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور تولید از اتمام مقدمات واگذاری بهره برداری از تلمبه خانه غرب کارون

بیشتر بخوانید