وزیر صمت تاکید کرد:وزارت صمت برای تفویض اختیارات به استان ها پیشگام است

وزیر صنعت، معدن و تجارت در دومین همایش ملی تشکل های اقتصادی، راهبران توسعه گفت: در شرایط حاضر تفویض اختیارات

بیشتر بخوانید

وزیر صمت در مشهد تاکید کرد :برنامه‌ی جامع توسعه زعفران کشور از تولید تا صادرات تدوین شود

وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست هم اندیشی با اعضای شورای ملی زعفران گفت: نظرات تخصصی بخش خصوصی که

بیشتر بخوانید