شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و بانک تجارت تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران از امضای تفاهم‌نامه همکاری بین شرکت ملی پخش و بانک تجارت پیرامون تبدیل

بیشتر بخوانید