بانک مرکزی به گزارش دیوان محاسبات واکنش نشان داد

بیانیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در واکنش به گزارش دیوان محاسبات کشور در مورد میزان تعهدات ارزی واردکنندگان کالا

بیشتر بخوانید