صرفه‌جویی قابل توجه با تعمیر اساسی توربین ژنراتور منطقه بهرگان

معاون واحد تولید انرژی (نیروگاه) منطقه بهرگان گفت: با انجام اورهال و تعمیر اساسی یک دستگاه توربین ژنراتور T-1000، 750

بیشتر بخوانید