انجام موفقیت‌آمیز تعمیرات سالیانه مگامدول A واحد شهید خرازی

مدیراحیا مستقیم ۲ فولاد مباركه از انجام موفقیت‌آمیز تعمیرات سالیانه مگامدول A واحد شهید خرازی در این شركت خبر داد.

بیشتر بخوانید