رشد چشمگیر درآمد پالایشگاه ها با کاهش زمان تعمیرات اساسی پارس جنوبی

مدیر بازرسی فنی مجتمع گاز پارس جنوبی با اشاره به کاهش زمان تعمیرات اساسی مجتمع گاز پارس جنوبی‌ گفت:‌ صرفه

بیشتر بخوانید